Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Přehled právních předpisů obce

dle zák.128/2000 sb.,o obcích, §12 odst.4

Poř.č. Názav právního předpisu Datum
schválení
Datum
nabytí
platnosti
Datum
nabytí
účinnosti
Datum
pozbytí
platnosti
1/1997 Vyhláška o místních poplatcích - ze psů. - - 04. 03.
1997
25. 09.
2007
2/1997 Vyhláška o nakládání s domovním odpadem. - - 16. 09.
1997
27. 09.
2007
1/2000 Obecně závazná vyhláška o čistotě veřejných prostranství. - 28. 04.
2000
16. 05.
2000
25. 09.
2007
1/2001 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů. 21. 12.
2001
21. 12.
2001
16. 01.
2002
04. 06.
2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 04. 05.
2005
04. 05.
2005
04. 06.
2005
01. 01.
2007
1/2006 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 18. 12.
2006
18. 12.
2006
01. 01.
2007
01. 09.
2009
1/2007 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 18. 12.
2006
12. 02.
2007
27. 02.
2007
25. 09.
2007
2/2007 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. 24. 09.
2007
25. 09.
2007
10. 10.
2007
20. 11.
2012
3/2007 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na územní obce Petrovičky. 24. 09.
2007
25. 09.
2007
10. 10.
2007
07. 04.
2015
1/2009 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 31. 08.
2009
01. 09.
2009
01. 01.
2010
20. 11.
2012
1/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. 19. 11.
2012
20. 11.
2012
01. 01.
2013
01. 01.
2020
2/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 19. 11.
2012
20. 11.
2012
01. 01.
2013
01. 01.
2020
1/2013 Obecně závazná vyhláška - požární řád obce. 26. 09.
2013
26. 09.
2013
14. 10.
2013
 
1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovičky. 24. 03.
2015
24. 03.
2015
07. 04.
2015
01. 01.
2020
2/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 24. 03.
2015
24. 03.
2015
07. 04.
2015
01. 01.
2020
1/2017 Obecné závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 23. 05.
2017
23. 05.
2017
07. 06.
2017
 
2/2017 Obecné závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 23. 05.
2017
23. 05.
2017
07. 06.
2017
 
1/2019 Obecné závazná vyhláška č. 1/2019, stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému shromažďování odpadu ze zeleně a biodpadu z domácností na území obce Petrovičky 23. 12.
2019
23. 12.
2019
01. 01.
2020
 
2/2019 Obecné závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 23. 12.
2019
23. 12.
2019
01. 01.
2020
 
3/2019 Obecné závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsraňování komunálních odpadů 23. 12.
2019
23. 12.
2019
01. 01.
2020
01. 01.
2022
1/2021 Obecné závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 20. 12.
2021
21. 12.
2021
01. 01.
2022
 
Jednací řád obce Petrovičky
Ke staženípdf
Územní plán obce Petrovičky
1. etapa - urbanistická studie (s náležitostmi konceptu územního plánu)
Ke staženípdf
Zadání pro zpracování návrhu územního plánu
Ke staženípdf
Výkres limitů využití území a zákres navrženého využití území
Ke staženípdf
Souborné stanovisko k projednání zadání územního plánu
Ke staženípdf