Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 17.06.2024 od 18:00 hodin
Vyvěšeno: 10.06.2024Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2024.
Vyvěšeno: 23.05.2024Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Vyvěšeno: 23.05.2024Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
V pondělí dne 26.2., 4.3. a 11.3. 2024 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 650,- Kč na osobu, dítě do 15 let 550,- Kč, za nemovitost určenou k individuální rekreaci 650,-Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč
Vyvěšeno: 04.03.2024Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026
Vyvěšeno: 29.12.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2024
Vyvěšeno: 29.12.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2022
Vyvěšeno: 07.07.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle ust. § 5b odst. 4 zákona, v souladu s § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
Vyvěšeno: 09.05.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ o povinně zveřejňovaných dokumentech
Tímto oznamujeme, že dokumenty: • Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2020 a 2021; • Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2022; • Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí za období 2019 – 2022; • Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2021 a 2022; jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: https://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/ a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 09.02.2022Vyvěsil: Pappová Jitka Ke stažení pdf

Úřední deska - sejmuto

Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2023.
Vyvěšeno: 29.12.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 23.05.2024
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 18.3.2024.
Vyvěšeno: 25.03.2024Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 10.04.2024
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 18.03.2024 od 18:30 hodin
Vyvěšeno: 08.03.2024Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.03.2024
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 18.12.2023.
Vyvěšeno: 27.12.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2024
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2023.
Vyvěšeno: 28.11.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2024
Vyvěšeno: 28.11.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026
Vyvěšeno: 28.11.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU
Obec Petrovičky v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 559/6, vše v obci Petrovičky, katastrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 46m2.
Vyvěšeno: 30.10.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2023.
Vyvěšeno: 04.09.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2023 ze dne 10. 7. 2023 o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 12.07.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2023.
Vyvěšeno: 16.02.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Vybírání poplatků
V pondělí dne 6.2., 13.2. a 20.2. 2023 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 650,- Kč na osobu, dítě do 15 let 550,- Kč, za nemovitost určenou k individuální rekreaci 650,-Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč.
Vyvěšeno: 28.01.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025
Vyvěšeno: 31.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2023
Vyvěšeno: 31.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2023
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 27.11.2023.
Vyvěšeno: 04.12.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2023
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 18.12.2023 od 18:30 hodin
Vyvěšeno: 11.12.2023Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 18.12.2023
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 27.11.2023 od 18:30 hodin
Vyvěšeno: 20.11.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 27.11.2023
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 11.09.2023.
Vyvěšeno: 18.09.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 05.10.2023
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 11.09.2023 od 18:30 hodin
Vyvěšeno: 01.09.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.09.2023
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 12.06.2023.
Vyvěšeno: 19.06.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2023
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno: 22.05.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2023
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Vyvěšeno: 09.05.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2023
Záměr obce – pronájem bytových prostor na čp. 9 v obci Kanice
Obec Petrovice vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: - pronájem bytového prostoru v obci Kanice na čp. 9 o rozloze 60,65 m2 ( včetně garáže), cena 55,- Kč za 1 m2 , vytápění elektrikou a krbovými kamny; více informací a požadavků u starosty obce Mgr. Luboše Žilky, tel. 773 119 490; možnost prohlídky nemovitosti po domluvě s p. Klejnovou Markétou, Kanice 25 tel.777 556 425
Vyvěšeno: 07.03.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2023
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2021
Vyvěšeno: 20.06.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2023
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 12.06.2023 od 18:30 hodin
Vyvěšeno: 02.06.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2023
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 13.03.2023.
Vyvěšeno: 21.03.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 06.04.2023
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 13.03.2023 od 18:30 hodin
Vyvěšeno: 03.03.2023Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.03.2023
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2022.
Vyvěšeno: 31.12.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.02.2023
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2022.
Vyvěšeno: 12.12.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 16.02.2023
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise: Aleš Myslivec, Petrovičky 27, 508 01 Hořice
Vyvěšeno: 02.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2022
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Stanovuji počet a sídlo volebních okrsků následovně: počet volebních okrsků: 1; sídlo volebního okrsku: OU Petrovičky, Petrovičky 1
Vyvěšeno: 28.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2022
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise: stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 členů + 1 zapisovatel
Vyvěšeno: 11.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2022
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 19.12.2022.
Vyvěšeno: 27.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.01.2022
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2023
Vyvěšeno: 28.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025
Vyvěšeno: 28.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ o povinně zveřejňovaných dokumentech
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2021 a 2022; Rozpočet Mikroregionu Podchlumí na rok 2023; Střednědobý výhled Mikroregionu Podchlumí za období 2022-2024; Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2022 a 2023 jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: https://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/ a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 01.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2022.
Vyvěšeno: 24.10.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2022.
Vyvěšeno: 25.07.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Vyvěšeno: 20.06.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2022.
Vyvěšeno: 25.04.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Vybírání poplatků
V pondělí dne 14.2., 21.2. a 28.2. 2022 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 650,- Kč na osobu, dítě do 15 let 550,- Kč, za nemovitost určenou k individuální rekreaci 650,-Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 21. 2. 2022. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 14.2., 21.2. a 28.2.2022 od 19 do 20 hodin.
Vyvěšeno: 26.01.2022Vyvěsil: Pappová Jitka Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020.
Vyvěšeno: 22.09.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2022
Vyvěšeno: 31.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Vyvěšeno: 31.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2022
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 19.12.2022 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 09.12.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 19.12.2022
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ODKOUPENÍ POZEMKU
Obec Petrovičky v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích zveřejňuje v platném znění záměr odkoupení pozemku: - parcela číslo 506 , vše v obci Petrovičky , katastrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 971 m2
Vyvěšeno: 25.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 19.12.2022
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU
Obec Petrovičky v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: - parcela číslo 553/3 , vše v obci Petrovičky , katastrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 198 m2.
Vyvěšeno: 25.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 19.12.2022
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU
Obec Petrovičky v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích zveřejňuje v platném znění záměr odkoupení pozemku: - parcela číslo 455/2 , vše v obci Petrovičky , katastrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní komunikace, o výměře 34 m2
Vyvěšeno: 25.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 19.12.2022
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU
Obec Petrovičky v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích zveřejňuje v platném znění záměr odkoupení pozemku: - parcela číslo 682/2 , vše v obci Petrovičky , katastrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 12 m2
Vyvěšeno: 25.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 19.12.2022
Návrh rozpočtu
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ na rok 2023
Vyvěšeno: 04.11.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 22.11.2022
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 17. 10. 2022 v zasedací místnosti OÚ Petrovičky od 19.00 hodin
Vyvěšeno: 21.10.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.11.2022
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovičky
Obecní úřad Petrovičky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, svolaného dosavadní starostou obce Lukášem Malinou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky č.p. 1 Doba konání: pondělí 17.10.2022 od 19:00 hodin.
Vyvěšeno: 10.07.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.10.2022
Stanovuji členy volební komise Petrovičky
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). Stanovuji: členy volební komise Petrovičky následovně: Adéla Berná předsedkyně; Aleš Myslivec zapisovatel; Zuzana Pappová místopředsedkyně; David Papp člen
Vyvěšeno: 24.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Stanovuji členy volební komise Petrovičky
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). stanovuji: členy volební komise Petrovičky následovně: Adéla Berná předsedkyně; Aleš Myslivec zapisovatel; Zuzana Pappová místopředsedkyně; David Papp člen
Vyvěšeno: 24.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). - § 17 odst. 6 zákona Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise: Aleš Myslivec, Petrovičky 27, 508 01 Hořice
Vyvěšeno: 13.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). - § 17 odst. 6 zákona Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise: Aleš Myslivec, Petrovičky 27, 508 01 Hořice
Vyvěšeno: 13.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Stanovuji počet a sídlo volebních okrsků
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). - § 15 odst. 1 písm. g) zákona: stanovuji počet a sídlo volebních okrsků následovně: počet volebních okrsků: 1; sídlo volebního okrsku: OU Petrovičky, Petrovičky 1
Vyvěšeno: 09.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Stanovuji počet a sídlo volebních okrsků
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). - § 14c odst. 1 písm. f) zákona ve spojení s usnesením NSS č. j. Vol 23/2014-110 ze dne 20. 11. 2014] stanovuji počet a sídlo volebních okrsků následovně: počet volebních okrsků: 1; sídlo volebního okrsku: OU Petrovičky, Petrovičky 1
Vyvěšeno: 09.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). - § 15 odst. 1 písm. g) zákona: stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 členů + 1 zapisovatel
Vyvěšeno: 25.07.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). - § 15 odst. 1 písm. g) zákona: stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 členů + 1 zapisovatel
Vyvěšeno: 25.07.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2022
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 22.8.2022.
Vyvěšeno: 29.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 16.09.2022
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 22.08.2022 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 12.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 22.08.2022
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 10.07.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 26.07.2022
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Petrovičky pro volební období 2022 - 2026
Zastupitelstvo Obce Petrovičky na svém zasedání dne 13. 6. 2022 stanovilo v souladu s §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: počet členů Zastupitelstva Obce Petrovičky pro volební období 2022 – 2026 na 7 zastupitelů.
Vyvěšeno: 14.06.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 08.07.2022
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 13.6.2022.
Vyvěšeno: 17.06.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.07.2022
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno: 16.05.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.06.2022
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.06.2022
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: čtvrtek 13.06.2022 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 06.06.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2022
Oznámení o záměru odkoupení pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr odkoupení pozemku: parcela číslo 684, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 125 m2.
Vyvěšeno: 20.05.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2022
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 454/20, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 9 m2.
Vyvěšeno: 20.05.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2022
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 558/1, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 66 m2.
Vyvěšeno: 20.05.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2022
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 454/36, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 13 m2.
Vyvěšeno: 20.05.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2022
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 559/5, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 62 m2.
Vyvěšeno: 20.05.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2022
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Vyvěšeno: 17.01.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 25.04.2022
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 17.3.2022.
Vyvěšeno: 23.03.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.04.2022
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: čtvrtek 17.03.2022 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 09.03.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.03.2022
Obecně závazná vyhláška
Obecné závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 21.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2022
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 20.12.2021
Vyvěšeno: 27.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.01.2022
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2022
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Vyvěšeno: 04.10.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Vyvěšeno: 27.09.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2021.
Vyvěšeno: 26.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 31.12.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2020.
Vyvěšeno: 29.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 31.12.2021
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2021
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Vybírání poplatků
V pondělí dne 1.3., 8.3. a 15.3. 2021 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420,- Kč na osobu, dítě do 15 let 320,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 8. 3. 2021. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 1.3., 8.3. a 15.3.2021 od 19 do 20 hodin. Obec Petrovičky: Číslo účtu: 25422541 / 0100; Částka:…………………; Variabilní symbol: číslo popisné; Popis: odpady 2021 / jméno
Vyvěšeno: 22.02.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Nová pošta Partner
Nová pošta Partner - otevírací doba a nabízené služby
Vyvěšeno: 02.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2019 - návrh
Vyvěšeno: 01.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2021
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky, Doba konání: čtvrtek 20.12.2021 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 10.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2021
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Podchlumí na rok 2021.
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2021
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 21.10.2021
Vyvěšeno: 27.10.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.11.2021
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky, Doba konání: čtvrtek 21.10.2021 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 13.10.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.10.2021
Oznámení o záměru směny pozemků
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr směny těchto pozemků: parcelu 454/35 za parcelu číslo 509/2.
Vyvěšeno: 06.10.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.10.2021
Konkurs
Rada města Hořice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín s nástupem od 1. 8. 2021 nebo dle dohody.
Vyvěšeno: 07.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Vyvěšeno: 01.03.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2020.
Vyvěšeno: 21.12.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 2/2020.
Vyvěšeno: 12. 10. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2020.
Vyvěšeno: 17.09.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020.
Vyvěšeno: 08. 09. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozhodnutí č. 2
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu. Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchycích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty).
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Omezení komerčních linek
S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.
Vyvěšeno: 18.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: ? osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, II. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Vám zasíláme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Prosíme o zveřejnění těchto materiálů na informačních kanálech Vašeho města či obce (na nástěnkách, webových či facebookových stránkách apod.)
Vyvěšeno: 12.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2020.
Vyvěšeno: 13.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2019.
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 15.10.2021
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to slečnu Lenku Myslivcovou, nar. 22. 6. 2000, bytem Petrovičky 27, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 28.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 24.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 09.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2021
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 17.8.2021
Vyvěšeno: 23.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 08.09.2021
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: úterý 17.08.2021 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 09.08.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.08.2021
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2020 - návrh
Vyvěšeno: 11.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2022 - 2024
Vyvěšeno: 11.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.07.2021
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad) Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Petrovičky u Hořic obce Petrovičky provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 1.9.2021 přibližně do 30.10.2022. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
Vyvěšeno: 19.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 01.07.2021
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 20.5.2021
Vyvěšeno: 26.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.06.2021
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Vyvěšeno: 29.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.06.2021
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2019
Vyvěšeno: 18.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.06.2021
Kalkulace cen vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - Královéhradecká provozní a.s.
Vyvěšeno: 01.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.05.2021
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021) - návrh zprávy
Vyvěšeno: 11.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2021
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky, Doba konání: čtvrtek 20.05.2021 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 11.05.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.05.2021
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků: parcela číslo 454/35, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 298 m2.
Vyvěšeno: 23.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.05.2021
Oznámení o záměru odkoupení pozemku
Obec Petrovičky v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr odkoupení těchto pozemků: parcela číslo 509/2, vše v obci Petrovičky, katatrální území Petrovičky u Hořic, druh pozemku vodní plocha, o výměře 298 m2, vlastníka p. Jaroslava Berného.
Vyvěšeno: 23.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.05.2021
Nosné kuřice
Firma SVOBODA – Lučice, drůbežárna Mírovka, NOSNÉ KUŘICE, barva červená a černá, Stáří: 19 týdnů, cena: 180,- Kč/kus, středa 17. března 2021 12.25 h. - Petrovičky U autobusové zastávky. Možno objednat: 569 489 358 svoboda.lucice@seznam.cz, po telefonické domluvě možnost zavezení na určené místo.
Vyvěšeno: 08.03.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.03.2021
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2020
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2021
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Vyvěšeno: 31.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2021
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 5. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 21. 12. 2020.
Vyvěšeno: 28.12.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 13.01.2021
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2018 a 2019; Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2019 a 2020; Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí za období 2019 – 2022; Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2019 a 2020 jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 777 854 526.
Vyvěšeno: 08.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2020
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pondělí 21.12.2020 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 11. 12. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2020
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2021
Vyvěšeno: 24.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2020
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Vyvěšeno: 24.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 21.12.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 20. 10. 2020.
Vyvěšeno: 26.10.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.11.2020
Veřejná vyhláška
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 20. 10. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.11.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to slečnou Lenkou Myslivcovou, nar. 22. 6. 2000, bytem Petrovičky 27, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 22. 8. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. f ) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 18.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
V souladu § 15 odst. 1 písm. c) č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 4 (čtyři) – 3 členové + zapisovatel.
Vyvěšeno: 03.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.10.2020
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: úterý 20.10.2020 od 17:30 hodin
Vyvěšeno: 12. 10. 2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 28. 7. 2020.
Vyvěšeno: 03.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.08.2020
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Marius Pedersen provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů. Dne: 29. srpna 2020 ČAS: 10,00 – 10,25 hodin; stanoviště: PETROVIČKY na návsi.
Vyvěšeno: 20.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.08.2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: úterý 28.07.2020 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 20.08.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.08.2020
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 24.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 18.06.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 27. 5. 2020.
Vyvěšeno: 01.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.06.2020
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Vyvěšeno: 10.05.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 29.05.2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: středa 27.05.2020 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 18.05.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 27.05.2020
Vybírání poplatků
V pondělí dne 2.3.2020 a 9.3.2020 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420 Kč na osobu, dítě do 15 let 320 Kč. Poplatek za jednoho psa je 100 Kč za druhého a každého dalšího 120 Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 9.3.2020. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 6.3.2020 a 23.3.2020 od 19 do 20 hodin.
Vyvěšeno: 18.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.03.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 1. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 28. 2. 2020.
Vyvěšeno: 03.03.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 19.03.2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky; Doba konání: pátek 28.02.2020 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 18.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.02.2020
Záměr obce – nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Obec Petrovičky vyhlašuje ve smyslu § 39, odst. 1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovičky ve věci: - nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (vodovod Petrovičky – rozvodný vodovodní systém, profil DN 50 - 80 mm, celková délka 2276 m) Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem.
Vyvěšeno: 06.02.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 28.02.2020
Výchova?
Výchova? Pro někoho drama, pro jiného pohoda. 20. ledna 2020 od 16:00 Biograf Na Špici v Hořicích.
Vyvěšeno: 13.01.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému shromažďování odpadu ze zeleně a biodpadu z domácností na území obce Petrovičky
Vyvěšeno: 23.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2020
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 9. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 17. 12. 2019.
Vyvěšeno: 20.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 06.01.2020
Smlouva - dodatek číslo 1
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí ze dne 30.6.2016 - dodatek číslo: 1
Vyvěšeno: 30.12.2016Vyvěsil: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.01.2020
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2020
Vyvěšeno: 29.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Vyvěšeno: 29.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2019.
Vyvěšeno: 11.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2019.
Vyvěšeno: 03.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2019.
Vyvěšeno: 18.02.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 13/2018.
Vyvěšeno: 17.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 12/2018.
Vyvěšeno: 17.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
Vyvěšeno: 04.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2019
Vyvěšeno: 04.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 11/2018.
Vyvěšeno: 07.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 10/2018.
Vyvěšeno: 30.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 31.12.2019
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2019.
Vyvěšeno: 01.08.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Nabídka nepronajatého majetku
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
Vyvěšeno: 03.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: pondělí 17.12.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 09.12.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.12.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 8. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 18. 11. 2019.
Vyvěšeno: 22.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 09.12.2019
Smlouva
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 08.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2019
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Podchlumí na rok 2020.
Vyvěšeno: 08.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: pondělí 18.11.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 07.11.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 18.11.2019
Kontejner na velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 1.- 3.11.2019. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven po levé straně před vjezdem do sadu u společnosti sady Rokos s.r.o. Sběr se týká - objemný domovní odpad, nábytek, matrace, textílie, boty, dveře, odpad ze zahrad… Nepatří sem - stavební materiál, asfalt, elektronika, barvy, chemikálie, léky, akumulátory, pračky, ledničky, televizory a jiný nebezpečný odpad.
Vyvěšeno: 21.10.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.11.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 7. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 30. 08. 2019.
Vyvěšeno: 02.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.09.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 7.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: pátek 30.08.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 21.8.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.08.2019
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2019.
Vyvěšeno: 04.03.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 01.08.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 6. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 11. 07. 2019.
Vyvěšeno: 15.07.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.07.2019
Veřejná vyhláška
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2.
Vyvěšeno: 01.07.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.07.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 6.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: čtvrtek 11.07.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 03.07.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 11.07.2019
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 12. 6. 2019.
Vyvěšeno: 17.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 03.07.2019
Výsledky voleb
Opis výsledku hlasování v okrsku.
Vyvěšeno: 26.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 22.06.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: středa 12.06.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 04.06.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Petrovičky za rok 2018
Vyvěšeno: 13.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2017
Vyvěšeno: 12.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 27.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2019
Vodné a stočné
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné, kalkulovaná cena pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 30.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Petrovičky v souladu § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že: Volby se uskuteční dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místo konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 09.05.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Starosta obce Petrovičky v souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 25.03.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.05.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26. 04. 2019.
Vyvěšeno: 29.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 15.05.2019
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 13.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 05.05.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. f ) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 1, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 09.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.04.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky. Místo konání: Obecní úřad Petrovičky. Doba konání: pátek 26.04.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 18.04.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.04.2019
Vybírání poplatků
V pondělí dne 18. 2. 2019 a 25. 2. 2019 od 19 do 19.30 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420,- Kč na osobu, dítě do 15 let 320,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 25. 2. 2019. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 4. 3. 2019 a 11. 3. 2019 od 19 do 19.30 hodin.
Vyvěšeno: 04.02.2019Vyvěsila: Pappová Jitka Ke stažení pdf Sejmuto: 19.03.2019
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2018.
Vyvěšeno: 08.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 04.03.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 31. 01. 2019.
Vyvěšeno: 04.02.2019Vyvěsila: Pappová Jitka Ke stažení pdf Sejmuto: 19.02.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: čtvrtek 31.01.2019 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 23.01.2019Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 01.02.2019
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 19. 12. 2018.
Vyvěšeno: 23.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 07.01.2019
Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
Vyvěšeno: 28.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2019
Vyvěšeno: 28.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2018
Vyvěšeno: 26.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Dodatek k závazné vyhlášce obce č. 2/2012
Dodatek k závazné vyhlášce obce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyvěšeno: 20.12.2018Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2019
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2017 a 2018; Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2018 a 2019; Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí (2015 – 2019, 2019 – 2022); Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2018 a 2019; jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 30.11.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: středa 19.12.2018 od 16:30 hodin.
Vyvěšeno: 12.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 1. Veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 25. 11. 2018.
Vyvěšeno: 01.12.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 17.12.2018
Veřejná vyhláška
Veřejá vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 14.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2018
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení u ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 31. 10. 2018.
Vyvěšeno: 05.11.2018Vyvěsila: Pappová Jitka Ke stažení pdf Sejmuto: 28.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Cílem výběrového řízení je zajištění vedení účetnictví, mzdové agendy, výkaznictví a práce s rozpočtem pro obec Petrovičky.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, dovolte mi Vás informovat o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, místo konání: Obecní úřad Petrovičky, doba konání: neděle 25.11.2018 od 17:00 hodin.
Vyvěšeno: 16.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2019 - 2022
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2019.
Vyvěšeno: 09.11.2018Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf Sejmuto: 26.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Petrovičky
Obecní úřad Petrovičky v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky svolaného dosavadní starostkou obce Petrovičky v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Petrovičky - místnost obecního úřadu, Petrovičky č.p.1. Doba konání: 31. října 2018 od 19:00 hod.
Vyvěšeno: 23.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.11.2018
Zápis o výsledku voleb
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vyvěšeno: 08.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.11.2018
Výběrové řízení na pracovní pozici
MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v administrativním týmu projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II.
Vyvěšeno: 07.10.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2018
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 01.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2018
Rozpočtový výhled na r. 2014 - 2020
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.10.2018
Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1
Vyvěšeno: 20.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 11.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 9/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 8/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 7/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 6/2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst.6 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 25.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.10.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů jeden volební okrsek se sídlem Petrovičky 1, Hořice, PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 21.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 písm. d) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 06.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.10.2018
Nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu - KPÚ pro Královéhradecký kraj - Petrovičky u Hořic.
Vyvěšeno: 01.08.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.10.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 22. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 10.9.2018.
Vyvěšeno: 11.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.09.2018
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchlumí za rok 2017.
Vyvěšeno: 31.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 24.09.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
22. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 10. 09. 2018 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 03.09.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 11.09.2018
Polyfunkční dům
Dne 18.10.2017 byla dokončena výstavba polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Datum realizace stavby 2011 - 2017.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 18.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Sejmuto: 10.09.2018
Období mimořádných klimatických podmínek
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace vyhlašuji pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
Vyvěšeno: 25.07.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.09.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 21. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 12.6.2018.
Vyvěšeno: 14.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.06.2018
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2016 byla dokončena V. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Sejmuto: 30.06.2018
Polyfunkční dům
Dne 25.07.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.07.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Sejmuto: 30.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 5/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2018.
Vyvěšeno: 28.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 29.06.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 20. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 28.5.2018.
Vyvěšeno: 30.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.06.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
21. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 12. 06. 2018 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 05.06.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2018
Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Obce Petrovičky za rok 2017
Vyvěšeno: 21.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2018
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) - návrh zprávy.
Vyvěšeno: 13.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.06.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
20. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 28. 05. 2018 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 21.05.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.05.2018
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.05.2018
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2018.
Vyvěšeno: 13.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.05.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 19. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26.3.2018.
Vyvěšeno: 27.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 11.04.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
19. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 26. 03. 2018 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 19.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.03.2018
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2018
Vyvěšeno: 09.03.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.03.2018
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium na rok 2018 pro hospodaření obce Petrovičky
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.03.2018
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2017
Vyvěšeno: 17.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.03.2018
Nabídka nepronajatého majetku
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu.
Vyvěšeno: 07.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.03.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 18. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 12.02.2018
Vyvěšeno: 13.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.03.2018
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
18. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 12. 02. 2018 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 05.02.2018Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2018
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017.
Vyvěšeno: 10.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2018
Zasedání okrskové volební komise pro zajištění voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
V souladu s ust. § 14, odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto termín prvního zasedání okrskové volební komise na 22. 12. 2017 v 19 hod v budově obecního úřadu Petrovičky1, 508 01 Hořice
Vyvěšeno: 11.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14 odst.1 písm.e)a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to pana Vlastimila Lišku, nar. 26. 1. 1964, bytem Petrovičky 24, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 02.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. d) 1 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů jeden volební okrsek se sídlem Petrovičky 1, Hořice, PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 28.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. c) o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 13.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 10/2017.
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 9/2017.
Vyvěšeno: 01.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 8/2017.
Vyvěšeno: 30.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 7/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 6/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 5/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2017.
Vyvěšeno: 23.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 19.01.2018
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržení rozvoje území.
Vyvěšeno: 03.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.01.2018
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Vyvěšeno: 08.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2018
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 17. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 18.12.2017
Vyvěšeno: 18.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 04.01.2018
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Koho se evidence týká? Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Které tržby se budou evidovat? Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.
Vyvěšeno: 06.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2017
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
17. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 18. 12. 2017 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 11.12.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.12.2017
Obecné závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Na základě uzavřené dohodí obcí Petrovice a Petrovičky o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Petrovičky částí školského obvodu Mateřské školy Petrovice, Petrovice 52, 503 55 Petrovice, IČ 70988889.
Vyvěšeno: 08.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Obecné závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Na základě uzavřené dohodí obcí Milovice u Hořice a Petrovičky o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy je území obce Petrovičky částí školského obvodu Základní školy Milovice u Hořic, Milovice u Hořic, 508 01 Hořice, IČ 70995389.
Vyvěšeno: 07.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí, Rozpočet Mikroregionu Podchlumí, Rozpočtový výhled Mikroregionu Podchlumí, Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí jsou zveřejněny v elektronické podobě na http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí (na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice) po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 13.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Požární bezpečnost
Pravidla požární bezpečnosti
Vyvěšeno: 13.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - číslo IV-12-2014373/VB/1.
Vyvěšeno: 03.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007935/001.
Vyvěšeno: 01.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 09.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2017
Zpráva o uplatňování Územního plánu Petrovičky
Zpráva o uplatňování Územního plánu Petrovičky za období 2011 - 2016 je zpracována na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“).
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 25.10.2017
Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Vyvěšeno: 05.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 16. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 04.10.2017
Vyvěšeno: 05.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst.7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 09.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14c písm. f) 1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů jeden volební okrsek se sídlem Petrovičky 35, Hořice, PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 05.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
V souladu s ust. § 14c písm. c) zákona č. 233/2000 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 21.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.10.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 15. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 25.09.2017
Vyvěšeno: 29.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.10.2017
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
15. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 25. 9. 2017 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách. Program zasedání: 1. Zahájení; 2. Schválení programu zasedání OZ; 3. Hospodaření obce k 31. 8. 2017; 4. Různé; 5. Diskuse; 6. Závěr
Vyvěšeno: 15.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.09.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 14. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26.06.2017
Vyvěšeno: 27.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.07.2017
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovičky za období 2011-2016.
Vyvěšeno: 08.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.07.2017
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sukorady za období 2011-2016.
Vyvěšeno: 08.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.07.2017
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2016.
Vyvěšeno: 08.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.06.2017
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
14. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 26.06.2016 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 19.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.06.2017
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2016
Vyvěšeno: 02.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.06.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 13. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 23.05.2017
Vyvěšeno: 25.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.06.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 12. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 27.03.2017
Vyvěšeno: 18.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.04.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 11. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 17.03.2017
Vyvěšeno: 18.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.04.2017
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2017
Vyvěšeno: 28.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.03.2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 10. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 19.12.2016
Vyvěšeno: 22.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.01.2017
Nařízení města Hořice
Nařízení města Hořice č. 001/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 08.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2016
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 05.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.12.2016
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2017
Vyvěšeno: 21.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2016
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Vyvěšeno: 16.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.12.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
10. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 19.12.2016 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 12.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2016
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) - návrh
Vyvěšeno: 20.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst.6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9. 1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 27.08.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
V souladu s ust. § 15 písm.f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 23.08.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ust.§ 15 písm.c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 4 (pět) - 3 členové + zapisovatel.
Vyvěšeno: 08.08.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.10.2016
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2015 byla dokončena III. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2016
Žádost o zveřejnění na úřední desce
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových aktualizované údaje k 1. 8. 2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Vyvěšeno: 15.10.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.10.2016
Čistá obec, čisté město, čistý kraj
Dne 23. 9. 2015 byly pořízeny 2 kusy výklopných kontejnerů s víky, do kterých mají občané možnost odkládat biologicky rozložitelný komunální odpad. Projekt se uskutečnil za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje, program „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.09.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.10.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 9. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 19.09.2016
Vyvěšeno: 23.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.10.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
9. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 19.09.2016 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 12.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.09.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
8. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 21.06.2016 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 13.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.06.2016
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2015
Vyvěšeno: 01.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 21.06.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 8. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 21.06.2016
Vyvěšeno: 27.06.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 12.06.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen "katastrální úřad") oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Petrovičky u Hořic, Kanice u Petrovic, Petrovice u Nového Bydžova, Pšánky obce Petrovičky. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Petrovičky u Hořic obce Petrovičky dnem 5. 4. 2016.
Vyvěšeno: 14.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.06.2016
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2015
Vyvěšeno: 29.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.06.2016
Dokončení obnovy katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Vyvěšeno: 05.02.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.06.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 7. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 07.04.2016
Vyvěšeno: 13.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 6. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 29.03.2016
Vyvěšeno: 04.04.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.04.2016
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2016
Vyvěšeno: 29.12.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.03.2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 5. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 29.12.2015
Vyvěšeno: 04.01.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.01.2016
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
5. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 29.12.2015 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 21.12.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.12.2015
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 24.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.12.2015
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2016
Vyvěšeno: 10.12.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2015
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2016
Vyvěšeno: 20.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.12.2015
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o ukončení období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 18.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2015
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy při nedostatku vody.
Vyvěšeno: 16.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2015
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 26.10.2015
Vyvěšeno: 01.11.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.11.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 26.10.2015 od 19.00 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 18.10.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2015
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 3. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 24.08.2015
Vyvěšeno: 28.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.09.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
3. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 24.8.2015 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 17.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 07.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Zápis ze zasedání OZ
Zápis z 2. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky, konaného dne 25.05.2015
Vyvěšeno: 01.06.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb,, daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Vyvěšeno: 10.05.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Marius Pedersen provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Vyvěšeno: 26.04.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.08.2015
Polyfunkční dům
Dne 29.12.2014 byla dokončena II. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách. Akce byla realizována s finanční podporou z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 29.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 27.08.2015
Vodovod Petrovičky
Dne 3.9.2014 byla dokončena výstavba veřejného vodovodu určeného k zásobení obyvatel obce Petrovičky pitnou vodou o celkové délce 2 268 m. Součástí akce byla též modernizace AT stanice v obci Petrovice u Nového Bydžova, okr. Hradec Králové, aby bylo zajištěno bezproblémové napojení vodovodu na stávající vodovodní řad. Investiční náklady projektu dosáhly téměř 7 000 tis. Kč. Na spolufinancování se podílel Královéhradecký kraj, který obci Petrovičky poskytl cca 80 % finanční podporu formou investiční dotace. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán Městským úřadem Hořice, odborem životního prostředí.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 15.09.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 27.08.2015
Polyfunkční dům
Dne 10.3.2014 byla dokončena I.etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách – hrubá stavba. Akce byla realizována s finanční podporou z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 10.03.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 27.08.2015
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy při nedostatku vody.
Vyvěšeno: 05.08.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.08.2015
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2014
Vyvěšeno: 17.04.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.05.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
2. zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 25.5.2015 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 17.05.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2015
Vybírání poplatků
V neděli dne 12.4.2014 od 14 do 15 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a ze psů. Poplatek za odpady je 400,- Kč na osobu, dítě do 15 let 300,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč.
Vyvěšeno: 24.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2015
Oznámení
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Vyvěšeno: 20.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.04.2015
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 23.03.2015
Vyvěšeno: 30.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Vyvěšeno: 24.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Vyvěšeno: 24.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.04.2015
Informace o připravovaném zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky
1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky se koná dne 23.3.2015 od 19.30 hodin v budově obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 08.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 24.03.2015
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014
Vyvěšeno: 07.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 23.03.2015
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2015
Vyvěšeno: 10.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2014
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovičky
Vyvěšeno: 02.03.2015Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.03.2015
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2014
Vyvěšeno: 30.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2015
Pozvánka
Pozvánka na 7. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29. 12. 2014 od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 21.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.12.2014
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2015
Vyvěšeno: 10.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.12.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 08.12.2014
Vyvěšeno: 09.12.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.12.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 3.11.2014
Vyvěšeno: 06.11.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.11.2014
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2015
Vyvěšeno: 30.10.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.11.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovičky
Obecní úřad Petrovičky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, svolaného dosavadní starostkou obce Ing. Ivou Frydrychovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Vyvěšeno: 24.10.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.11.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitestva obce
Vyvěšeno: 11.10.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.10.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst.6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22. 9.1964, bytem Petrovičky 7, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 30.08.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
V souladu s ust. § 15 písm.g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 26.08.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
V souladu s ust. § 15 písm.d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 11.08.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Seznam
Seznam vytvořených volebních obvodů v obci Petrovičky pro volby do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.
Vyvěšeno: 17.07.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.10.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 22.09.2014
Vyvěšeno: 23.09.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.10.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 26.06.2014
Vyvěšeno: 27.06.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.07.2014
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2013
Vyvěšeno: 10.06.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 26.06.2014
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 768661/14/2700-14400-605566, hromadný předpisný seznam čj. 768662/14/2700-14400-605566, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.
Vyvěšeno: 13.05.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.06.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že: volby se uskuteční dne 23.5.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24.5.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin; místem konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 08.05.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2013
Vyvěšeno: 28.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 26.05.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 18 odst.7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to slečnu Simonu Frydrychovou, nar. 12.5.1991, bytem Petrovičky 12, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 12.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014
V souladu s ust. § 16 písm.f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 08.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 24.03.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.05.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 10.04.2014
Vyvěšeno: 11.04.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.04.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 24.03.2014
Vyvěšeno: 13.02.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.04.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 12.02.2014
Vyvěšeno: 13.02.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.02.2014
Pozvánka
Pozvánka na 1. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 12.02.2014 od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 05.02.2014Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2014
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 27.12.2013
Vyvěšeno: 28.12.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva pdf Sejmuto: 14.01.2014
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2014
Vyvěšeno: 10.12.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.12.2013
Rozpočtový výhled na rok 2014 až 2020
Vyvěšeno: 10.12.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.12.2013
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013)
Vyvěšeno: 12.11.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Veřejná vyhláška pdf Formulář autorizované konverze pdf Sejmuto: 02.12.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - požární řád obce
Vyvěšeno: 26.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.11.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 06.11.2013
Vyvěšeno: 07.11.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva pdf Sejmuto: 23.11.2013
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2014
Vyvěšeno: 01.11.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 18.11.2013
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že: 1. volby se uskuteční dne 25.10.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26.10.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 2. Místem konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 35, PSČ 508 01 Hořice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním pasem). 4. Každému voliči budou dodány nejdéle 1 den před dnem zahájení voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Vyvěšeno: 10.10.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst.7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tímto zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22.9.1964, bytem Petrovičky 4, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 05.10.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013
V souladu s ust. § 14c písm.c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 (tři) + zapisovatel.
Vyvěšeno: 25.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013
V souladu s ust. § 14c písm.f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 25.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.10.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 26.09.2013
Vyvěšeno: 28.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva pdf Sejmuto: 14.10.2013
Pozvánka
Pozvánka na 6. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 26.09.2013 od 20.00 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 19.09.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.09.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 08.08.2013
Vyvěšeno: 10.08.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 25.08.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 25.06.2013
Vyvěšeno: 27.06.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.07.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 28.05.2013
Vyvěšeno: 29.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.06.2013
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 782311/13/2700-14400-606264, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitostí na rok 2013.
Vyvěšeno: 09.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Daň z nemovitostí pdf Sejmuto: 10.06.2013
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 09.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.06.2013
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2012
Vyvěšeno: 09.05.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 28.05.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 22.04.2013
Vyvěšeno: 23.04.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.05.2013
Vybírání poplatků
V sobotu dne 13. 4. 2013 od 14 do 15 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a ze psů. Poplatek za odpady je 400,- Kč na osobu, dítě do 15 let 300,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč.
Vyvěšeno: 10.04.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.04.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 05.03.2013
Vyvěšeno: 06.03.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.03.2013
Pozvánka
Pozvánka na 1. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 05.03.2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 25.02.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.03.2013
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2013
Vyvěšeno: 14.02.2013Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.03.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starostka obce Petrovičky podle § 34, odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů oznamuje, že: 1. volba prezidenta se uskuteční dne 11.1.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 12.1.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 2. Místem konání voleb je místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 27.12.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Starostka obce dle ust. § 14 odst.1 písm.e) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů jmenovala zapisovatele volební komise, a to paní Ivetu Kadlecovou, nar. 22.9.1964, bytem Petrovičky 4, Hořice v Podkr., PSČ 508 01.
Vyvěšeno: 01.12.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro zajištění volby prezidenta České republiky konané dne 11. a 12.1.2013, popř. 25. a 26.1.2013
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 písm.d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů informuje, že v obci Petrovičky je 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, adresa Petrovičky 35, PSČ 508 01 Hořice.
Vyvěšeno: 27.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro zajištění volby prezidenta České republiky konané dne 11. a 12.1.2013, popř. 25. a 26.1.2013
Starostka obce Petrovičky v souladu s ust. § 14 písm.c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 4 + zapisovatel.
Vyvěšeno: 12.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.01.2013
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 27.12.2012
Vyvěšeno: 29.12.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku ze psů.
Vyvěšeno: 20.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 20.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 19.11.2012
Vyvěšeno: 20.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 06.12.2012
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2013
Vyvěšeno: 08.11.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 24.11.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 30.10.2012
Vyvěšeno: 31.10.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.11.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 01.10.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.11.2012
Oznámení o době a místě konání řádných voleb do zastupitelstev krajů
Starostka obce Petrovičky podle § 27, odst. 1 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že: 1. volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 2. Místem konání voleb je volební místnost: Obecní úřad Petrovičky čp. 35.
Vyvěšeno: 27.09.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 14.11.2012
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Vyvěšeno: 03.09.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 14.11.2012
Územní souhlas
Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 5. 9. 2012 podala Obec Petrovičky, IČO 00578509, Petrovičky 35, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, kterou zastupuje PROIS a. s., IČO 25943022, Veverkova 1343, 500 11 Hradec Králové 11 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona souhlas s umístěním stavby: Vodovodní přípojky v obci Petrovičky.
Vyvěšeno: 01.10.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 03.11.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 05.09.2012
Vyvěšeno: 06.09.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.09.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 05.06.2012
Vyvěšeno: 06.06.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.06.2012
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2011
Vyvěšeno: 31.05.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.06.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 15.05.2012
Vyvěšeno: 16.05.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.06.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 03.05.2012
Vyvěšeno: 04.05.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.05.2012
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2011
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 05.04.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 21.04.2012
Podkrkonoší - regionální produkt
Místní akční skupina Podchlumí ve spolupráci s turistickou oblastí Podzvičinsko vyhlašuje V. kolo příjmu žádostí o certifikaci místních výrobků a produktů pod značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt.
Vyvěšeno: 13.03.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.03.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 13.02.2012
Vyvěšeno: 14.02.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.02.2012
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2012
Vyvěšeno: 27.01.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.02.2012
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Městský úřad Hořice vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby vodovod Petrovičky.
Vyvěšeno: 04.01.2012Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.01.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2011
Vyvěšeno: 30.12.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2012
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 5.12.2011
Vyvěšeno: 06.12.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 22.12.2011
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2012
Vyvěšeno: 21.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2011
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení územního řízení - vodovod
Vyvěšeno: 21.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.12.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 9.11.2011
Vyvěšeno: 10.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 27.11.2011
Seznam pozemků
Seznam pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999 Sb.
Vyvěšeno: 05.11.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 22.11.2011
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy č. 1/2011 Územní plán obce Petrovičky
Vyvěšeno: 05.10.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 4.10.2011
Vyvěšeno: 05.10.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 20.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Rozhodnutí o umíštění stavby - Polyfunkční dům v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 13.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.10.2011
Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2011
Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2011, kterým se vymezují úseky silnic II. a III. třídy Královéhradeckého kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Vyvěšeno: 09.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.10.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 8.9.2011
Vyvěšeno: 10.09.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.09.2011
Veřejná vyhláška
Veřejné projednání návrhu územního plánu Petrovičky.
Vyvěšeno: 15.08.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.09.2011
Veřejná vyhláška
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, o zahájení společného řízení. Pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Vyvěšeno: 15.08.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 09.09.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 28.6.2011
Vyvěšeno: 29.06.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.07.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 19.4.2011
Vyvěšeno: 20.04.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.05.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 13.4.2011
Vyvěšeno: 14.04.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 14.3.2011
Vyvěšeno: 15.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.03.2011
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2010
Vyvěšeno: 14.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 30.03.2011
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V příloze naleznete informaci o sčítacím obvodu a sčítacím komisaři v Obci Petrovičky.
Vyvěšeno: 04.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.03.2011
Oznámení Českého statistického úřadu
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice.
Vyvěšeno: 04.03.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.03.2011
Rozpočet Obce Petrovičky na rok 2011
Vyvěšeno: 28.02.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.03.2011
Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2010
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 28.02.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.03.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 25.1.2011
Vyvěšeno: 26.01.2011Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 10.02.2011
Pozvánka
Pozvánka na 5. zasedání Obecního zastupitelstva, které se koná dne 28.12.2010 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 20.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.01.2011
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 28.12.2010
Vyvěšeno: 28.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.01.2011
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2011.
Vyvěšeno: 28.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.01.2011
Oznámení
Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 01.12.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 20.12.2010
Usnesení ze zasedání OZ
Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 8.11.2010
Vyvěšeno: 10.11.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.11.2010
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovičky
Obecni úřad Petrovičky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněni, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovičky, svolaného dosavadním starostkou obce paní Ivou Frydrychovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Petrovičky – místnost obecního úřadu, Petrovičky čp. 35. Doba konání: 8. listopad 2010 od 19:30 hod.
Vyvěšeno: 30.10.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Oznámenípdf Sejmuto: 10.11.2010
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2010
Vyvěšeno: 22.02.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2010
Závěrečný účet obce Petrovičky za rok 2009
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 22.02.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 18.3.2010
Vyvěšeno: 19.03.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 29.04.2010
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2009
Vyvěšeno: 07.04.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 28.04.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 8.3.2010
Vyvěšeno: 09.03.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.04.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vyvěšeno: 25.04.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.01.2010
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu PODCHLUMÍ na rok 2010
Vyvěšeno: 11.01.2010Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.01.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 6.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2009
Vyvěšeno: 29.12.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 26.01.2010
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 5.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 18.11.2009
Vyvěšeno: 13.12.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 18.01.2010
Ošetření aleje lip
Obec Petrovičky oznamuje, že dne 8.9.2009 byl ukončen projekt "Ošetření aleje lip".
pdf
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Vyvěšeno: 08.09.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 18.01.2010
Czech POINT
Obec Petrovičky se zapojila do integrovaného operačního programu s názvem "Zavádění ICT v územní veřejné správě" s cílem vybudovat přístupové místo pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT. Do 6.4.2009 do 17 hod přijímá nabídky na technické a technologické vybavení místního pracoviště - nákup HW a SW. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze.
Vyvěšeno: 24.03.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 18.01.2010
Oznámení o záměru obce prodat pozemek ve vlastnictví obce
Obec Petrovičky v souladu ust.§ 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,že na základě Usnesení zastupitelstva obce č.4/09 ze 31.8.2009 nabízí k prodeji pozemek parc. č. 454/8 v k.ú.Petrovičky o výměře 1 ar.
Vyvěšeno: 01.09.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 4.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 31.08.2009
Vyvěšeno: 31.08.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 13.12.2009
Rozpočtová opatření 2009
Vyvěšeno: 01.11.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 16.11.2009
Kontejner na velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 12. - 13.9.2009. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven po levé straně před vjezdem do sadu u společnosti sady Rokos s.r.o.
Vyvěšeno: 01.09.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.09.2009
Ošetření aleje lip
Obec Petrovičky realizuje projekt "Ošetření aleje lip" v k.ú. Petrovičky u Hořic v celkové hodnotě 331 114,- Kč, který je spolufinancován 10% zdroji žadatele (33 113,- Kč), podpořen 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (281 446,- Kč) a dotován 5% ze Státního fondu životního prostředí (16 555,- Kč). Projekt byl zahájen 20. 11. 2008, kdy byly vykáceno 7 ks stromů v havarijním stavu, vysázeny nové stromy o průměru 500-600 mm a obvodu kmínku 14-16 cm, vč. ukotvení pomocí kůlů a bude dokončen v květnu až červenci 2009, kdy bude proveden zdravotní řez stromů. Uvedené práce provádí Ing.Pavel Klevcov, Za Komínem 485, Trutnov.
pdf
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Vyvěšeno: 21.11.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 08.09.2009
Čestné prohlášení obce Petrovičky
Obec Petrovičky tímto prohlašuje, že je na základě historických údajů a záznamů vlastníkem níže uvedených památek: Pomník Mistra Jana Husa a Kamenný kříž.
Vyvěšeno: 25.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.09.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 19.05.2009
Vyvěšeno: 19.05.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 31.08.2009
Oznámení o záměru obce prodloužit nájemní smlouvu se ZD Bašnice
Záměrem obce Petrovičky je prodloužit nájemní smlouvu, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1615/2008 o pronájmu parcelních čísel č. 586/1 o výměře 3 836 m2 a č. 605/0 o výměře 8 733 m2.
Vyvěšeno: 30.07.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 15.08.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 2.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 06.04.2009
Vyvěšeno: 06.04.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 1.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 23.02.2009
Vyvěšeno: 09.03.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 19.05.2009
Závěrečný účet obce Petrovičky za rok 2008
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 16.03.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.04.2009
Rozpočtový výhled na r. 2009 - 2011
Vyvěšeno: 07.02.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.02.2009
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2009
Vyvěšeno: 07.02.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 23.02.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 6.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 29.12.2008
Vyvěšeno: 05.01.2009Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.02.2009
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
Obec Petrovičky si Vás tímto dovoluje oslovit ve věci účasti na veřejné zakázce malého rozsahu, ve které se jedná o ošetření aleje lip rostoucích na poz.parcelách č. 269/1,337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic a její propagace. Veškeré zadávací podmínky k realizaci uvedené akce Vám zasíláme v příloze.
Vyvěšeno: 15.12.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 07.01.2009
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 5.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 17.11.2008
Vyvěšeno: 30.11.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.01.2009
Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstev krajů 2008
Starosta obce Petrovičky podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: dne 17.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Vyvěšeno: 02.10.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 05.01.2009
Návrh rozpočtového provizoria na r. 2009
Vzhledem k tomu, že rozpočet na r. 2009 nemůže být schválen před jeho prvním kalendářním dnem, navrhuje obecní zastupitelstvo následující pravidla rozpočtového provizoria, která v případě schválení budou platná až do doby schválení řádného rozpočtu: budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a k plnění závazků z předchozího období s tím, že výdaje budou čerpány max. ve výši 1/12 r. 2008.
Vyvěšeno: 13.12.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 28.12.2008
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 4.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 15.9.2008
Vyvěšeno: 17.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 17.10.2008
Pozvánka na 4. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 15.9.2008 od 18 hodin v budově Obecního úřadu v Petrovičkách.
Vyvěšeno: 11.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 25.09.2008
Vyhlášení výběrového řízení na ošetření aleje lip.
Vyvěšeno: 03.09.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 25.09.2008
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3.zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovičky konaného dne 5.6.2008
Vyvěšeno: 19.06.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 08.07.2008
Vyhlášení výběrového řízení na ošetření aleje lip.
Vyvěšeno: 18.06.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 08.07.2008
Zápis ze zasedání OZ
Dne 19.4.2008 se na Obecním úřadě Petrovičky vybírají od 13.00 do 14.00 hodin poplatky za odpady a poplatky ze psů.
Vyvěšeno: 01.04.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 18.06.2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 17.03.2008
Vyvěšeno: 01.04.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 18.06.2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28.01.2008
Vyvěšeno: 06.02.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 01.04.2008
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2008
Vyvěšeno: 15.01.2008Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf Sejmuto: 01.04.2008
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horního a středního Labe a souhrnné zprávy o výsledcích přípravných prací a výzva k připonínkám veřejnosti a uživatelů vody.
Vyvěšeno: 01.04.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 30.09.2007
Zápis ze schromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí
Zápis ze schromáždění starostů mikroregionu Podchlumí konaného dne 12.4.2007 v obci Bříšťany.
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2006 - příjmy
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí za období od ledna 2006 do prosince 2006. Přehled příjmů dle organizací,paragrafů a položek.
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2006 - výdaje
Plnění rozpočtu Mikroregionu Podchlumí za období od ledna 2006 do prosince 2006. Přehled výdajů dle organizací,paragrafů a položek.
Vyvěšeno: 07.05.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Závěrečný účet obce Petrovičky za rok 2006
Závěrečný účet v pném rozsahu podle rozpočtové skladby je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2006, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 23.04.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 17.06.2007
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - nakládání s komunálním odpadem
Vyvěšeno: 15.02.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.04.2007
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2007
Vyvěšeno: 05.02.2007Vyvěsila: Frydrychová Iva Sejmuto: 10.04.2007