Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Stanovuji členy volební komise Petrovičky
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). Stanovuji: členy volební komise Petrovičky následovně: Adéla Berná předsedkyně; Aleš Myslivec zapisovatel; Zuzana Pappová místopředsedkyně; David Papp člen
Vyvěšeno: 24.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Stanovuji členy volební komise Petrovičky
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). stanovuji: členy volební komise Petrovičky následovně: Adéla Berná předsedkyně; Aleš Myslivec zapisovatel; Zuzana Pappová místopředsedkyně; David Papp člen
Vyvěšeno: 24.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). - § 17 odst. 6 zákona Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise: Aleš Myslivec, Petrovičky 27, 508 01 Hořice
Vyvěšeno: 13.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). - § 17 odst. 6 zákona Oznamuji jmenování zapisovatele okrskové volební komise: Aleš Myslivec, Petrovičky 27, 508 01 Hořice
Vyvěšeno: 13.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Stanovuji počet a sídlo volebních okrsků
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). - § 15 odst. 1 písm. g) zákona: stanovuji počet a sídlo volebních okrsků následovně: počet volebních okrsků: 1; sídlo volebního okrsku: OU Petrovičky, Petrovičky 1
Vyvěšeno: 09.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Stanovuji počet a sídlo volebních okrsků
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). - § 14c odst. 1 písm. f) zákona ve spojení s usnesením NSS č. j. Vol 23/2014-110 ze dne 20. 11. 2014] stanovuji počet a sídlo volebních okrsků následovně: počet volebních okrsků: 1; sídlo volebního okrsku: OU Petrovičky, Petrovičky 1
Vyvěšeno: 09.08.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“), vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“). - § 15 odst. 1 písm. g) zákona: stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 členů + 1 zapisovatel
Vyvěšeno: 25.07.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2022.
Vyvěšeno: 25.07.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022(I. kolo); případně II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 205/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“). - § 15 odst. 1 písm. g) zákona: stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 3 členů + 1 zapisovatel
Vyvěšeno: 25.07.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2021
Vyvěšeno: 20.06.2022Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Vyvěšeno: 20.06.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle ust. § 5b odst. 4 zákona, v souladu s § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
Vyvěšeno: 09.05.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Vyvěšeno: 09.05.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2022.
Vyvěšeno: 25.04.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ o povinně zveřejňovaných dokumentech
Tímto oznamujeme, že dokumenty: • Závěrečné účty Mikroregionu Podchlumí za roky 2020 a 2021; • Rozpočty Mikroregionu Podchlumí na roky 2022; • Střednědobé výhledy Mikroregionu Podchlumí za období 2019 – 2022; • Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí schválená v letech 2021 a 2022; jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Mikroregionu Podchlumí: https://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/ a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 09.02.2022Vyvěsil: Pappová Jitka Ke stažení pdf
Vybírání poplatků
V pondělí dne 14.2., 21.2. a 28.2. 2022 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 650,- Kč na osobu, dítě do 15 let 550,- Kč, za nemovitost určenou k individuální rekreaci 650,-Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 21. 2. 2022. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 14.2., 21.2. a 28.2.2022 od 19 do 20 hodin.
Vyvěšeno: 26.01.2022Vyvěsil: Pappová Jitka Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2022
Vyvěšeno: 31.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Vyvěšeno: 31.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020.
Vyvěšeno: 22.09.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <