Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Z historie Petroviček

V nejstarších záznamech se říkalo Petrovičkám Malé Petrovice. Původ Petroviček sahá do století dvanáctého až třináctého. Ve 14. století zde stávala tvrz, která byla sídlem zemanským. Roku 1393 zde žili Petr a Oneš - bratři z Petroviček. Záznam z těchto let je zapsán v nejstarší knize Bydžovské. V době válek husitských Petrovičky bývaly uspořádány jako statek, který patřil Mikoláši z Petroviček. V pátém dílu "Pamětí" Augustin Sedláček napsal: "Jakož byli zemané a sedláci v okolí Hořickém bujné krve, lze účinky jich násilné až do 14. století stopovati". Asi roku 1393 v čase sporu 0 obec "Pastviště" mezi osadníky Pšánek a Petroviček byl zavražděn Jakub Blšanský. Roku 1396 Mikoláš z Petroviček byl spolupatron kostela Vidonického. Vlastnil také obec Bříšťany a Slatinu. Mezi zemany kraje Hradeckého je roku 1488 na Petrovičkách nejznámější osobou Jindřich z Rychnova. V roce 1511 tvrz Petrovičky, ves Pšánky, Kanice i s dvorem byly prodány Poplužným, V roce 1521 se tvrz Petrovičky nepřipomíná v dochovaných historických záznamech.
K nejznámějším majitelům tvrze Petrovičky patřili:
- v roce 1542 Zikmund ze Smiřic,
- v roce 1622 Albrecht z Valdštejna,
- v roce 1635 Jakub Strozzi
- v roce 1864 syn Jakuba Strozziho Petr.
Po smrti Petrovy matky Oktavie a manželky Kateřiny celý majetek přešel na arcibiskupství Pražské. Výtěžek z panství byl věnován na zaopatření invalidních vojáků a důstojníků. Dále byla z výtěžku r. 1729 postavena invalidovna u Prahy a velkostatek Hořický byl nazván invalidním. Do správy velkostatku Hořického patřily Bříšťany s Bašnicemi, Pšánkami, Petrovičkami, Kanicemi, Sukoradami a částí Milovic. 4. ledna 1766 byl v osadě Petrovičky vysvěcen zvon na zvoničku k úctě sv. Josefa, Jana a Pavla. Zvonička se dodnes nachází ve středu obce Petrovičky. Roku 1783 na Hořickém panství dochází ke zrušení roboty a k novému uspořádání osad. V roce 1800 byl u zvoničky umístěn dřevěný křížek, později byl postaven kamenný, který byl 16.9.1894 vysvěcen.
Josef Horák vydal v roce 1877 Topografický popis všech osad hejtmanství Královéhradeckého, kde uvádí: "Pšánky a Petrovičky, dvě osady, které patřili k bývalému panství Hořickému, činí nyní společně jednu katastrální a politickou obec Pšánky". V té době pracoval ve vesnici hospodářsko-čtenářský spolek Palacký. 13.4.1882 vybudována silnice přes vesnici Petrovičky od Pšánek do Kanic. V listopadu 1884 byla naše obec od polítické obce Pšánky oddělena a zřízena samostatná obec Petrovičky.
V roce 1897 byly zahájeny práce na obecní cestě do Petrovic - úprava povrchu a rozšíření cesty. 14. září 1886 na Hořicku dochází k založení vodních družstev. Na tu dobu to byl ojedinělý projekt, který byl oceněný na jubilejní výstavě v Praze roku 1891 zlatou medailí. Bonita půdy stoupla o 60 - 100 %. Rentabilita meliorace se projevila prvním rokem po záhozu a obsáhla 117 km upravených vodních toků. V roce 1956 bylo založeno menšinové družstvo Petrovičky. 10.2.1960 menšinové družstvo Petrovičky sloučeno s Bříšťany. 12.6.1960 volby, obec Petrovičky a Bříšťany byly sloučeny. Okres Hořice zrušen a od 1.7. okres Jičín. V březnu 1989 vybudována nová elektrická síť , v červnu 1970 nové elektrické osvětlení. V červenci 1971 se v obci začal stavět skladovák ovoce. V roce 1972 vybudována kanalizace po vsi. V roce 1974 se naše menšinové družstvo sloučilo s JZD Bašnice. Rok po sametové listopadové revoluci v roce 1990 se obec Petrovičky osamostatnila a vzniká OÚ Petrovičky.
Na přelomu let 1993 - 1994 je zavedeno ve vesnici nové elektrické a rozhlasové vedení a nové osvětlení obce. V dubnu 1997 jsou položeny telekomunikační kabely, zaveden telefon do rodinných domů. Na jaře roku 1998 zaveden do obce plyn a je provedena plynofikace obce.