Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Vyvěšeno: 17.01.2022Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2022
Vyvěšeno: 31.12.2021Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Vyvěšeno: 31.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 20.12.2021
Vyvěšeno: 27.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Obecně závazná vyhláška
Obecné závazná vyhláška obce Petrovičky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 21.12.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020.
Vyvěšeno: 22.09.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <