Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovičky na rok 2022
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Návrh - Střednědobý výhled
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Podchlumí na rok 2021.
Vyvěšeno: 29.11.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Zápis ze zasedání OZ
Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky, konané dne 21.10.2021
Vyvěšeno: 27.10.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Vyvěšeno: 04.10.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Vyvěšeno: 27.09.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020.
Vyvěšeno: 22.09.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Vyvěšeno: 07.06.2021Vyvěsil: Lukáš Malina Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2021.
Vyvěšeno: 26.04.2021Vyvěsil: Malina Lukáš
Vybírání poplatků
V pondělí dne 1.3., 8.3. a 15.3. 2021 od 19 do 20 hodin, se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a poplatky ze psů. Poplatek za odpady je 420,- Kč na osobu, dítě do 15 let 320,- Kč. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 120,- Kč. Kdo má zájem platit převodem z účtu, proveďte převod do 8. 3. 2021. Známky vám vydáme na obecním úřadě dne 1.3., 8.3. a 15.3.2021 od 19 do 20 hodin. Obec Petrovičky: Číslo účtu: 25422541 / 0100; Částka:…………………; Variabilní symbol: číslo popisné; Popis: odpady 2021 / jméno
Vyvěšeno: 22.02.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2020.
Vyvěšeno: 29.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2021
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Jaroš Tomáš Ke stažení pdf
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Vyvěšeno: 14.01.2021Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Nová pošta Partner
Nová pošta Partner - otevírací doba a nabízené služby
Vyvěšeno: 02.11.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2019 - návrh
Vyvěšeno: 01.06.2020Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 19.09.2019Vyvěsil: Malina Lukáš Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <